Środki ochrony roślin

Oferta handlowa Polskich Składów Rolnych , a przez to firm współpracujących Adler Agro , Agrosieć , AgroAs i Agrochest skierowana jest do wszystkich podmiotów pracujących w szeroko pojętej branży rolniczej. Ochrona roślin jest bardzo ważnym elementem w produkcji roślinnej. Zapewnienie roślinom ochrony przed agrofagami wiąże się z uzyskaniem wysokiej jakości plonów. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin. Środki ochrony roślin są to substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach oraz do poprawy właściwości lub skuteczności tych substancji (adiuwanty).

W bogatej ofercie handlowej znajdą Państwo najpopularniejsze na rynku środki ochrony roślin cenionych producentów krajowych i zagranicznych. Oferowane przez nas produkty to m.in. skuteczne herbicydy działające selektywnie lub nieselektywnie. Do oferowanych przez nas środków ochrony roślin należą również fungicydy, czyli środki grzybobójcze, których zadaniem jest eliminacja sprawców groźnych chorób grzybowych. Kolejną ważną grupę środków w naszej ofercie stanowią insektycydy, stosowane w celu zwalczania uciążliwych szkodników upraw.

Na niniejszej stronie zamieszczane będą informacje dotyczące m.in.:

  • Produktów do ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi
  • Terminy dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin
  • Zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin
Kontakt

Myresa PRO

Czytaj więcej

Flexity 300 SC

Czytaj więcej

Toscana 75 WG

Czytaj więcej

Camix 560 SE

Czytaj więcej