Flexity 300 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
Metrafenon (związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego)
– 300 g w 1 litrze środka (25,51 %)

OPIS DZIAŁANIA:
Flexity 300 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny
o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym.

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA
– mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania środka:
Od pełni fazy krzewienia (BBCH 22) do początku fazy kłoszenia (BBCH 50)
pszenicy, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów porażenia liści lub
kłosów przez tego patogena.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.