Saletra amonowa

To najbardziej uniwersalny nawóz azotowy – pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Rozpuszczalna w wodzie saletra działa szybko, dostarczając roślinom azot i magnez. Azot występuje w dwóch formach: szybko działającej (azotanowej) oraz uwalnianej w dłuższym okresie po wysiewie (amonowej). Taki układ zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot, niezależnie od warunków glebowych i technologii upraw. Wzbogacenie saletry magnezem – pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju roślin – sprzyja budowie tkanek i przemianie materii. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą. Zalety saletry amonowej:• wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu (wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny),• zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów.  Parametry:• substancja higroskopijna, łatwo rozpuszczalna w wodzie,• związek podtrzymujący palenie, ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180°C,• postać: białe lub kremowe granulki o wymiarach 1-3,15 mm (w min. 96% zawartości),• zawartość azotu całkowitego: 34,0 +/-0,6%,• dostępne opakowania: 25 kg, 50 kg oraz 500 kg. Dodatkowe atuty:• zawartość magnezu w każdej granulce,• bardzo niska zawartość wody,• odporność na zbrylanie,• doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew. Przechowywanie:• czyste i suche budynki magazynowe, zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci,• zabezpieczenie przed działaniem wody i opadów atmosferycznych, mechanicznym uszkodzeniem opakowania oraz nagrzaniem powyżej 30°C,• zakaz palenia tytoniu oraz używania światła z otwartym płomieniem,• dobrze zabezpieczone przewody elektryczne,• należy unikać sąsiedztwa jakichkolwiek materiałów palnych lub mogących reagować z saletrą (np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary),• maksymalnie 300 ton saletry w jednym pomieszczeniu,• worki do 50 kg składowane na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i 0,2 m od ścian magazynu,• worki do 500 kg przechowane maksymalnie w dwóch warstwach.
• worki do 25 kg składowane na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 16 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i 0,2 m od ścian magazynu,