Orius Extra 250 EW

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
Tebukonazol (Fungicyd z grupy triazoli) – 250 g/l

OPIS DZIAŁANIA:
ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej
w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia
ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów.
JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
Mączniak prawdziwy, rdza, plamistość siatkowa jęczmienia.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH
30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
RZEPAK OZIMY

1. Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18).
Sucha zgnilizna, czerń krzyżowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata.

2. Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18), a następnie wiosną od początku
wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
-jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18) sucha zgnilizna, czerń krzyżowych
-wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
lub wiosną od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych
(BBCH 59-69)
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co 3 lata.
Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.