Mas 11 K

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint–dent,
mieszaniec pojedynczy,
roślina średniowysoka.
Opis odmiany:
doskonały stosunek plonu do wczesności,
konkurencyjny plon ziarna w bardzo wczesnej grupie,
dobra tolerancja na niedobór wody, nadaje się
do środowiska podatnego na suszę,
dobre oddawanie wody, gwarancja niskiej
wilgotności zbioru,
dobra tolerancja na fuzariozę kolby.
Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha.
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,
także słabych i mozaikowych.