Super Cyper 500 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) – 500 g/l (51,6 %).

OPIS DZIAŁANIA:
SUPER CYPER 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczaniaszkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ZAKRES STOSOWANIA:

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
Mszyca zbożowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).

JĘCZMIEŃ JARY
Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 39-65).

ZIEMNIAK
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (BBCH 1051).

RZEPAK OZIMY
Słodyszek rzepakowy
Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39-59).
Chowacz podobnik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
Termin stosowania:
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-67).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.