Sekil 20 SP

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:
Acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/kg (20 %).

OPIS DZIAŁANIA:
Sekil 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

STOSOWANIE ŚRODKA : ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK

  • Stonka ziemniaczana larwy, stonka ziemniaczana chrząszcze

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha

RZEPAK OZIMY

  • Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 kg/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu
szkodnika na plantację.

  • Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha

  • Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20-0,25 kg/ha

BOBIK

  • Oprzędziki
  • Strąkowiec bobowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY

  • Oprzędziki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Mszyce, wciornastki, zmienik lucernowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.