Rzepak ozimy Manhattan

  • rośliny wysokie odporne na wyleganie
  • bardzo dobry wigor jesienny
  • wysoka zimotrwałość
  • podwyższona odporność na Verticilum
  • podwyższona tolerancja na Zgniliznę twardzikową
  • ponadprzeciętna tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych – Gen Rim7
  • odporność na żółtaczkę – TuYV
  • średni plon w latach 2020 – 2021 116% wzorca
  • nadaje się na wszystkie rodzaje gleb