Royalty

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Środek zawiera substancję czynną boskalid zaliczaną do grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania na poziomie komórkowym (wg FRAC grupa 7).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy

zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy gdy pojedyncze pąki kwiatowe (na pędzie głównym) są widoczne, ale nadal zamknięte do końca fazy kwitnienia w fazach (BBCH 55-69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.