Praktis

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25%)

OPIS DZIAŁANIA:
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego oraz wyniszczającego.
Środek zawiera substancję czynną protiokonazol należącą
do grupy FRAC 3.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima: rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33) oraz od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39-49)
Liczba zabiegów: 2

– fuzarioza kłosów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy liściowej (BBCH 39-43) oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanu do pełni fazy kwitnienia (BBCH 53-65).
Liczba zabiegów: 2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha

RZEPAK OZIMY
– zgnilizna twardzikowa
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: – od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69),
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.