Pablo 250 SC

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)
o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych, opryskiwaczy polowych montowanych na sadzarkach lub opryskiwaczy ręcznych.
Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania środka: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia.

Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Żyto
rdza brunatna, rynchosporioza zbóż
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania środka: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Stosowanie łączne:
Pszenica ozima, pszenica jara.
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza liści,
septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PABLO 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha
Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Środek
PABLO 250 SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie
i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, fuzarioza
kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PABLO 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha
Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek PABLO 250
SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie
i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Pszenżyto ozime, pszenżyto jare

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość
liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
PABLO 250 SC – 0,6 l/ha + Artea 330 EC – 0,4 l/ha.
Termin stosowania:
Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia. Środek PABLO 250
SC w mieszaninie ze środkiem Artea 330 EC działa zapobiegawczo, interwencyjnie
i wyniszczająco.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie, zalecany
termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1
Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób, od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy wykształcenia
pierwszych łuszczyn rzepaku.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Liczba zabiegów:1
zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu
pierwszych objawów chorób, od fazy początku kwitnienia rzepaku do fazy końca kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Cebula
mączniak rzekomy, szara pleśń (zgnilizna szyjki), alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Opryskiwać zapobiegawczo, począwszy od fazy 3 liścia, zgodnie
z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej, dymce
lub cebuli z siewu ozimego w danym rejonie. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując
przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Fasola szparagowa
antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków fasoli. Zabieg wykonywać w odstępach
co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Groch na zielone nasiona
askochytoza grochu, mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Pierwszy zabieg należy wykonać na początku fazy kwitnienia grochu.
Zabieg wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na
początku tworzenia się główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania)
czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (na
początku tworzenia się główek) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji, co 7-10 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Marchew
alternarioza naci, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek
rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru – korzenie zaczynają się poszerzać) lub natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby na liściach.
Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy
o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Pomidor w uprawie polowej
zaraza ziemniaka, alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Wyższą dawkę środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania środka: W zwalczaniu zarazy ziemniaka pierwszy zabieg wykonywać
zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 21 (początek rozwoju pędów bocznych), zgodnie
z sygnalizacją, przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby lub po wystąpieniu pierwszych
objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.
Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie
działania.
Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po
posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.
Zalecana ilość wody: 800 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Por
rdza pora, alternarioza pora
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3
liścia) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi
wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie
działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Seler
septorioza selera
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 13 (faza 3
liścia) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na roślinach. Następne zabiegi
wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie
działania.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Papryka w uprawie tunelowej
szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach
wody).
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób na roślinach. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując
przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana dawka cieczy użytkowej: 80 l /1000 m2
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni