Ocelot

Ocelot to nowa odmiana rzepaku populacyjnego o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania wśród odmian populacyjnych w Polsce.
Posiada bardzo dobrą zdolność adaptacyjną do różnych warunków glebowych i klimatycznych . Bardzo wysoko plonuje na obszarach ciepłych oraz zimnych .

Cechą wyróżniająca rzepak Ocelot jest wysoka zawartość tłuszczu (ok 46 w s m) obniżona zawartość włókna oraz co ważne z punktu widzenia jakości niska zawartość glukozynolanów.
MTN na poziomie odmian wzorcowych ok 4,5- 5 gram.

Rzepak Ocelot posiada niskie rośliny przed zimą, z nisko osadzoną szyjką korzeniową, co zmniejsza ryzyko wymarzania.

Ocelot jest odmianą bardzo wcześnie rozpoczynającą kwitnienia (ok 3 dni przed wzorcem) oraz dość wcześnie i
równomiernie dojrzewającą.
Ocelot charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie, dzięki skróceniu pędu głównego oraz niskim
osadzeniu pędów bocznych .Tworzy niski, zwarty łan o bardzo dobrej sztywności