Oblix 500 SC

Środek zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie
działania. Etofumesat zaliczany jest do inhibitorów nasyconych kwasów tłuszczowych o krótkim
łańcuchu. W roślinie powoduje hamowanie wzrostu i rozwoju komórek oraz ogranicza ich
funkcjonowanie.
Metamitron zaliczany jest do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu. W roślinie powoduje
zaburzenie procesu fotosyntezy. Pierwsze oznaki działania pojawiają się po kilkunastu dniach od
zabiegu w postaci chlorozy na najstarszych liściach, następnie zahamowany jest wzrost, a na
zakończeniu blaszek liściowych są widoczne nekrozy i zasychania.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.
Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
Dzięki działaniu etofumesatu i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.
Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt
chwastobójczy.
Dawka 1,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest
kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowaty,
rumian polny, szarłat szorstki.
Dawka 2,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki,
przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest powojowaty, rumian
polny, szarłat szorstki.