Metafol Pro

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

Metamitron (związek z grupy triazynonów) – 700 g/l (58,09%).

OPIS DZIAŁANIA:

Herbicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania

wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania

jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym

i buraku pastewnym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej

działa na chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

CHWASTY WRAŻLIWE:

jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna,

wiechlina roczna.

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:

gwiazdnica pospolita, komosa jesienna, rdest plamisty

STOSOWANIE ŚRODKA:

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).

Zabiegi nalistne: Metafol PRO. Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni

chwastów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

1,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.

Zalecany odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.