Mas 26.B

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint,
mieszaniec pojedynczy,
roślina wysoka.
Użytkowanie:
Na kiszonkę.
Opis odmiany:
wysoki plon zielonej masy,
energetyczna kiszonka, bardzo grube ziarno,
bardzo dobry wigor początkowy, nie boi się chłodów,
dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb
oraz żółtą plamistość liści.
Użytkowanie:
Na kiszonkę.
Zalecana obsada roślin:
80 000 – 90 000 szt./ha.
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,
także słabych i mozaikowych.