Magnello 350 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,9%)
Tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,8%)

OPIS DZIAŁANIA:
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,

o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym,przeznaczony

do ochrony rzepaku ozimego, rzepaku jarego, rzepiku ozimego,

gorczycy sarepskiej, gorczycy białej i gorczycy czarnej przed

chorobami grzybowymi, jak również do zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu
roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną.

ZAKRES STOSOWANIA:
RZEPAK OZIMY

  • Sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania:
Stosowanie jesienią:

środek stosować od stadium 4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14-18).

Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość

roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Stosowanie wiosną:

środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne
pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59).

Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg

i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2 (po jednym na jesień i wiosnę).
Odstęp między zabiegami: 90 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W
UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH:
Odpowiedzialność za skuteczność działania i

fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanegow

uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

RZEPAK JARY, RZEPAK OZIMY

  • Sucha zgnilizna kapustnych

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego

(widoczne pierwsze międzywęźle)
do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31-59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Gorczyca sarepska, gorczyca biała, gorczyca
czarna, sucha zgnilizna kapustnych
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego

(widoczne pierwsze międzywęźle)
do początku kwitnienia gorczycy (BBCH 31-59).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.