Luxuri

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint,
mieszaniec pojedynczy,
roślina średniowysoka.
Opis odmiany:
nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się
do uprawy w całej Polsce,
odmiana stabilnie i regularnie plonująca,
polecana na średnie i dobre stanowiska,
wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion, gwarantuje
uzyskanie satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku
zmniejszonej obsady roślin,
ziarno typu flint z wysoką zawartością skrobi szklistej
predysponuje odmianę na cele grysowe,
rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi
kolbami, tolerancyjne na fuzariozy i głownie.
Zalecana obsada roślin:
75 000–90 000 szt./ha.
Wymagania glebowe:
Odmiana rekomendowana na gleby od kl. I do IV a
utrzymanych w dobrej kulturze rolnej.