LG 31.205

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint–dent,
mieszaniec pojedynczy,
roślina średniowysoka.
Użytkowanie:
Na ziarno i kiszonkę.
Opis odmiany:
bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian
średniowczesnych,
bardzo dobry wigor początkowy roślin,
wyjątkowa zdrowotność roślin,
stabilność i regularność plonowania,
sprawdza się w każdych warunkach glebowych,
rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.
Zalecana obsada roślin:
80 000 – 85 000 szt./ha.
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,
także słabych i mozaikowych.