Kresowiak

Zalety

  • potwierdzona w badaniach COBORU bardzo dobra strawność kolb i całych roślin, szczególnie przydatny na kiszonkę w żywieniu wysokodajnych krów mlecznych
  • dobre przystosowanie odmiany do zróżnicowanych warunków glebowo-klimatycznych
  • w badaniach rejestrowych COBORU plonował stabilnie na poziomie wzorca

Charakterystyka

Rośliny wysokie (ok. 270 cm), dobrze utrzymujące zieloność, bardzo dobra tolerancja na głownię guzowatą.

Profil agronomiczny

Stay green

Zalecana obsada

Ziarno i CCM
Kiszonka90 000 roślin/ha na glebach słabszych
100 000 roślin/ha na glebach lepszych

Rejon uprawy

KiszonkaNa terenie całego kraju.

Odporność na choroby

Głownia guzowata

Wymagania glebowe

Średnie