Kornic 060 OD

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l

OPIS DZIAŁANIA:
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci
zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron została zaklasyfikowana
do grupy B

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczanym w roślinie,
powodującym zahamowanie jej wzrostu i rozwoju. Wzrost chwastów zostaje
zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe
przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od
zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może
je opóźnić Dawka 0,5 l/ha

CHWASTY WRAŻLIWE:
Chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne

CHWASTY ODPRONE:
przetacznik perski, rdest powojowy
Dawka 0,7 l/ha

CHWASTY WRAŻLIWE:
Chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, psianka
czarna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE:
ostrożeń polny

CHWASTY ODPRONE:
Rdest powojowy, rdest ptasi, przetacznik perski

STOSOWANIE ŚRODKA:
KUKURYDZA:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,7 l/ha
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.