Fossa 633 EC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
Fenpropidyna (związek z grupy morfolin)
– 333 g/l (31,7 %)
Prochloraz (związek z grupy imidazoli)
– 300 g/l (28,6 %)

OPIS DZIAŁANIA:
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
powierzchniowym, wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA
Septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

TERMIN STOSOWANIA ŚRODKA:
Środek stosować zapobiegawczo lub po natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób, pierwszy zabieg wykonać od początku fazy
strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH
30-39), drugi zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do
fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.