ES Broadway

ES Broadway to średnio późna odmiana kukurydzy przeznaczona do uprawy na ziarno i bioetanol (42,3 – średnia wydajność alkoholu (dm3/100 kg ziarna) w badaniach PZPK, 2019). Stabilność plonowania na przestrzeni lat, łatwość i szybkość oddawania wody, przykładna zdrowotność i wczesny wigor wiosną odmiana zawdzięcza unikatowej genetyce Euralis Tropical Dent®.

  • Najwyższy potencjał plonowania
  • Duża zdrowotność ziarna
  • Odporność na wyleganie
  • Dobry wczesny wigor

ES Broadway doskonale sprawdzi się na stanowiskach o najwyższym potencjale plonowania, bardzo dobrze sprawdzi się na stanowiskach średnich, nie polecamy jej na stanowiska słabe.