Elumis 105 OD

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:

  • mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 75 g/l (7,73%),
  • nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/l (3,09 %).

OPIS DZIAŁANIA:

ELUMIS 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania
wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do
powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych
chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych
w uprawie kukurydzy.
ELUMIS 105 OD zawiera w swoim składzie dwie substancje
czynne.
Mezotrion, który głównie działa na jednoroczne chwasty
jedno-i dwuliścienne i jest pobierany przez liście jak
również przez łodygi i korzenie chwastów. W klasyfikacji
HRAC należy do grupy F2, czyli jest inhibitorem biosyntezy
karotenoidów doprowadzając do zaniku ich wytwarzania,
powodując tym samym zanik chlorofilu. Typowym
charakterystycznym objawem dla takiego mechanizmu
działania widocznym na roślinach zwalczanych jest
całkowite ich bielenie.
Nikosulfuron należy do grupy herbicydów sulfonylomocznikowych.
Jest selektywną substancją o działaniu układowym
szybko przemieszczającą się w roślinie. Głównie jest
pobierany przez liście hamując ich wzrost i rozwój. Według
klasyfikacji HRAC nikosufluron należy do grupy B jako
Inhibitor biosyntezy aminokwasów (inhibitor funkcjonowania
syntazy acetolaktanowej).
Charakterystycznymi objawami po zastosowaniu środka
są:
– bielenie roślin,
– zahamowanie wzrostu, zwłaszcza merystemów korzeniowych,
które obserwuje się
już w kilka godzin po zastosowaniu,
– podłużne chlorozy liści – różowe bądź czerwone zabarwienie
nerwów,
– obumieranie tkanek w okolicy merystemów i w efekcie
zamieranie całych roślin;
objawy widoczne są dopiero po kilkunastu dniach (czasami
w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych
po 3 tygodniach).

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Chwasty wrażliwe:
– chwasty dwuliścienne: bodziszek drobny, dymnica pospolita,
fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita,
jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała,
maruna bezwonna, maruna morska, przetacznik perski,
przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest
plamisty, rdest ptasi, rumian polny (w dawce 1,5 l/ha),
rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), rumianek bezpromieniowy,
samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
– chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna,
perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)
Chwasty średniowrażliwe: rdest powojowaty, ostrożeń
polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), rumianek
pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha)

STOSOWANIE ŚRODKA:
KUKURYDZA:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/
ha – 1,5 l/ha
Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach
kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny
uprawnej, BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
W zwalczaniu perzu właściwego, ostrożenia polnego
(kiełkującego z nasion oraz części nadziemnych odrastających
z korzeni), jak też w zaawansowanych fazach
rozwojowych chwastów stosować wyższą z zalecanych dawek.
Zwalczanie perzu wykonać, gdy większość roślin perzu
osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7 liści).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.