DK EXLEVEL

DK EXLEVEL – BARDZO WYSOKI POZIOM PLONOWANIA I EFEKTYWNE
WYKORZYSTANIE AZOTU
DK EXLEVEL – Nowa odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania połączonym z bardzo wysoką zawartością
tłuszczu w nasionach. Poza dobrym wigorem jesiennym, znakomitą zimotrwałością oraz tolerancją na suchą zgniliznę
kapustnych charakteryzuje się efektywnym wykorzystaniem azotu. Polecamy do uprawy na wszystkie stanowiska
glebowe.