Chianti

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint,
mieszaniec pojedynczy,
roślina średniowysoka.
Opis odmiany:
odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę
co pozwala na uprawę na ziarno także w rejonach o krótszym
okresie wegetacji i terminowy zbiór
wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii
genetycznej polecana szczególnie do gospodarstw
prowadzących intensywną technologie produkcji
ziarno typu flint, łatwo wymłacalne, dedykowane
do przerobu młynarskiego
w pełni za ziarnione kolby typu flex i ciężkie ziarno zapewniają
wysoki poziom plonowania nawet przy niekorzystnych
warunkach pogodowych w trakcie wegetacji.
Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha.
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,
także słabych i mozaikowych.