Canwil z magnezem

To uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).Saletrzak ten tworzy mieszanina azotanu amonu i drobno zmielonego wypełniacza dolomitowego z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Nawóz jest obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew. Zawarty w CANWILU magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie. Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Parametry:• zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%,• zawartość magnezu, w przeliczeniu na MgO: 4,0 +/-0,9%,• zawartość granulek o wymiarach 1 mm - 5 mm, co najmniej: 96%.• zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,• zawartość wapnia (w postaci węglanu wapnia) w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%,• dostępny luzem oraz w workach 25 kg, 50 kg lub 500 kg. Przechowywanie:• nie należy przechowywać go pod wiatami i na składowiskach (ze względu na małą odporność nawozu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych i zmiany temperatury),• nawóz przechowywany luzem należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci z otoczenia (np. za pomocą folii polietylenowej).