Butisan Star 416 SC

Butisan Star 416 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania
wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Maksymalna efektywność środka uzyskuje się stosując przed wschodami chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Butisan Star 416 SC pobierany jest poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących
chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy 2 liści właściwych, w zależności od
gatunku chwastu.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w warunkach odpowiedniego uwilgotnienia gleby.
Chwasty zwalczane w zabiegu przed wschodami :
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała
(na środek w dawce 3,0 l/ha), mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity,
tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała (na środek w dawce 2,5 l/ha), fiołek polny.
Chwasty zwalczane w zabiegu po wschodach:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna
bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik
perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni), szarłat szorstki, rumianek
pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch
liści), tasznik pospolity.
Chwasty odporne: samosiewy zbóż, fiołek polny