Beetup Flo

Herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny d
przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka
cukrowego i buraka pastewnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do
fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, poziewnik szorstki, tasznik pospolity, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, tobołki polne.
Chwasty odporne:
chwastnica jednostronna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki.