Ambasador 75 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
AMIDOSULFURON
(substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %)

OPIS DZIAŁANIA:
środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania ilościowego

Stosowany nalistnie i przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej.
Może być również stosowany w mieszaninie łącznie ze środkiem

Chwastox Turbo 340 SL do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej.

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym.

Pobierany jest przez liście chwastów i przemieszczany w roślinach, powodując ich wstrzymanie wzrostu oraz rozwoju.

Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14 -18 dni.
Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Chwasty wrażliwe po zastosowaniu środka Ambasador 75 WG:
przytulia czepna, maruna bezwonna, mak polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, poziewnik szorstki, tasznik pospolity,
gorczyca polna, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne po zastosowaniu środka Ambasador 75 WG: fiołek polny,
chwasty wieloletnie, chwasty jednoliścienne

STOSOWANIE ŚRODKA:
PSZENICA OZIMA:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-40 g/ha
Termin stosowania: stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji od początku
fazy krzewienia zbóż do fazy 2 kolanka (BBCH 21-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
W pszenicy ozimej do zwalczania uciążliwych chwastów: rdestu powojowego,
maruny bezwonnej oraz rumianu polnego znajdujących się w zaawansowanych
fazach rozwoju stosować wyższą dawkę środka Ambasador 75 WG.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.