Alyxx

RGT Alyxx – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno (Z);