Szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa w 2021 roku z perspektywy PSR

Panie Tomku, proszę powiedzieć jak pandemia zmieniła polskie rolnictwo i  w jakim kierunku według Pana powinna podążać branża rolnicza?

Był to trudny rok dla polskich rolników, co jest związane nie tylko  z COVID-19, ale również między innymi z suszą. Pandemia sprawiła, że w wielu branżach, w tym rolniczych był wielki zastój. Ze względu na COVID-19 sytuacja na rynkach - czy to producentów trzody chlewnej, czy też drobiu,  została rozchwiana. Dla naszej branży szczególnie ważne okazały się kanały dostaw, gdzie kraje takie jak Chiny czy Indie są głównymi producentami substancji aktywnych środków ochrony roślin. Nie ulega wątpliwości, że terminowość dostaw i ich koszty wpływały i myślę, że nadal mogą decydować o nowych cenach na 2021 rok.

Uważam, że w obecnej sytuacji nasi klienci rolnicy, powinni bardziej uwzględniać wcześniejsze prognozowanie i zaopatrywać  się  w konkretne produkty  odpowiednio wcześniej.

Nie możemy zapominać, iż niepewna sytuacja na rynku z wiązana z koronawirusem może prowadzić do wydłużenia procesów dostaw.

W jaki sposób z nowymi wyzwaniami radzili sobie członkowie PSR oraz rolnicy?

Co było największym wyzwaniem?

Ostatni rok, mimo trudności spowodowanych pandemią, dzięki odpowiedniej polityce zakupowej i kompleksowym strategiom rozwoju - PSR traktują jako nowe doświadczenie. Na początku były zapowiedzi suszy stulecia.  Później okazało się, że pogoda znacząco się zmieniła -  mieliśmy nawet zbyt dużo opadów. Rolnicy z pewnością zapamiętają ten rok za sprawą „Piątki dla zwierząt” .

Brak kontaktów bezpośrednich stworzył nowe możliwości nie tylko dla nas, ale i dla rolników. Okazało się, że pomimo obowiązujących obostrzeń – można efektywnie komunikować się z naszymi klientami za pomocą nowoczesnych  narzędzi.

Jednym z najważniejszych czynników, który wpłynął na działania mijającego roku  i przyszłych lat jest moim zdaniem susza, wynikająca ze zbyt małych opadów deszczu.

Dużym wyzwaniem są dla nas w dalszym ciągu skutki epidemii, takie jak gwałtowny spadek cen skupu i wzrost kosztów działalności, wynikający z przerwania łańcuchów dostaw.

Uważam, że tutaj działania członków PSR zostały ocenione dobrze.

Jaka jest recepta PSR na aktualne zmiany zachodzące w branży agro? Mam tutaj na myśli wycofanie wielu środków ochrony roślin w połączeniu ze zmianą klimatu i coraz większą presją chorób oraz szkodników występujących na plantacjach? Jakie rozwiązania dotyczące kompleksowej ochrony i nawożenia PSR szczególnie poleca rolnikom w 2021 roku i dlaczego?

O zachodzących zmianach w ramach polityki unijnej wiedzieliśmy wcześniej, co pozwoliło nam na odpowiednie przygotowanie się do nowej sytuacji. Tak więc nasze nowe rozwiązania przygotowane na  sezon 2021 to mieszanina doświadczenia i nowoczesności. Mam tutaj na myśli produkty znane z naszej palety już od poprzedniego sezonu m.in. produkty: Fossa 633 EC i  pakiet Kroton + Flexity 300 S.C. i NOWOŚCI w ofercie.

W nowy sezon wchodzimy z nowoczesnymi rozwiązaniami - doskonałym przykładem jest tutaj pakiet  fungicydowy: Myresa Pro + Imbrex XE.

W segmencie insektycydowym NOWOŚCIĄ w ofercie jest innowacyjny produkt Globe.

Wierzę, że dzięki takim rozwiązaniom utrwalimy naszą pozycję na rynku. Co do kolejnych lat – mogę zdradzić, że przygotowujemy zupełne nowości, ale póki co nie będziemy się nimi chwalić. Dodatkowo, nie należy zapominać o nowych odmianach roślin uprawnych – zbóż, rzepaku, kukurydzy, które co roku wprowadzamy do naszej palety.

Całościowe, kompletne rozwiązania dostosowane do potrzeb i oczekiwań rolników to nasz cel na ten rok i następne lata.

Nie da się ukryć, że nowe zadania na rolników w 2021 roku nakłada także strategia Zielonego Ładu. Coraz głośniej mówi się też o konieczności ograniczenia produkcji mięsa.  Które z tych wyzwań okażą się według Pana  najbardziej istotne dla rolników w najbliższym czasie?

Zielony Ład, czyli unijna strategia Od pola do stołu zakładająca ograniczanie użycia środków chemicznych w Unii Europejskiej przy jednoczesnym otwieraniu się na produkty spoza UE  - jest niewątpliwie nowym wyzwaniem dla branży rolniczej. Jeśli ta sytuacja ma zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin  o 50%, to co to będzie oznaczało w praktyce? Nowe sytuacje stwarzają nowe możliwości. Tak jak mawiał klasyk: "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Dlatego już dzisiaj szukamy bezpiecznych rozwiązań dla naszych klientów. Szeroko pojęta bioróżnorodność, nowoczesność, digitalizacja – to właśnie w tych obszarach szukamy rozwiązań. Uważam, że rolnicy – podobnie jak my,  również  powinni odpowiednio wcześnie reagować na nadchodzące zmiany.

Szereg naszych działań już doprowadził do wdrażania nowoczesnych rozwiązań dla  rolników i na uwagę zasługuje fakt, że są  one bardzo dobrze odbierane.

Czy PSR dostrzegają zmiany w zwyczajach zakupowych rolników i coraz większy udział transakcji internetowych (także w zagranicznych portalach)?

Oczywiście. Pandemia koronowairusa przyczynia się do rozwoju sprzedaży internetowej.  Czym różni się zakup w Internecie artykułów RTV, odzieży od zakupów środków do produkcji rolnej?

Obecnie, pracując w grupach zrzeszonych w POLSOR (Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa) staramy się, aby nasi klienci również w aspekcie zakupów m.in. środków ochrony roślin mogli uczestniczyć w pełni - w systemie zakupów online. Uważam, że dokonujące się zmiany pokoleniowe już wymuszają takie działania. Nasi współpracownicy i udziałowcy już są w tym segmencie aktywni. Dodatkowo uważam, że również działania telemarketingowe są ważnym aspektem działań sprzedażowo – wizerunkowych wszystkich członków PSR.

Proszę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć jakie są plany Polskich Składów Rolnych  na 2021 rok?

Przyszłość dla kogoś to jutro, a dla mnie osobiście to kilka lat do przodu. Należy wyprzedzać konkurencję, odkrywać nieodkryte. Tym bardziej, że pociąg pędzi.

Dziś mam taką wizję , aby Grupa PSR była znakiem towarowym z literką „Q”. Nowości z zakresu technologii, maszyn, środków ochrony roślin, nawożenia, nasiennictwa to kluczowe działania na 2021 rok. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu wszystkich członków PSR już wkrótce odkryjemy nowe.                                                                      

         Tego życzymy sobie i pozostałym członkom PSR!

Kontakt