Godziny otwarcia: 8:00 - 16:00
882 468 260

Ochrona pszenżyta na wiosnę – poradnik doświadczonego doradcy Polskich Składów Rolnych

Dodano: 09.04.2018

 Po zimie 2017/2018 zalecamy wstępne pobudzenie rozwoju pszenżyta ozimego wałowaniem. Wałowanie  wiosenne powinno być wykonane na plantacjach tuż po ruszeniu wegetacji , szczególnie na słabszych plantacjach , tam gdzie rośliny po zimie uległy wysadzeniu. Pszenżyto nie lubi głębokiego siewu , a wałowanie bardzo dobrze jemu służy. Wiosenna pielęgnacja zasiewów pszenżyta ozimego zależy od stanu plantacji po zimie.

Gatunek zboża , który podobnie jak żyto w dużej mierze krzewi się jesienią , dlatego zalecamy wałowanie na wiosnę. W wypadkach gdy polepszamy obsadę roślin po zimie ,może się to okazać dla wielu z rolników zabiegiem , który polepszy rozwój roślin.
Jeśli żywych roślin na 1m jest mniej niż 80 lub 100 (w zależności od kompleksu gleby), plantacje należy niestety zaorać. Przy obsadzie do 200 roślin/1m należy możliwie najwcześniej zastosować nawozy azotowe, zwiększając pierwsza dawkę do 80% całkowitego zapotrzebowania. Przy zagęszczeniu większym niż 200 roślin/m stosuje się dawki N przewidziane w technologiach uprawy (standardowych i intensywnych oraz w zależności od potrzeb od 80 do 120 kg N/ha) . Nawóz użyty w tym okresie działa głównie na krzewienie produkcyjne roślin, zwiększając obsadę kłosów na jednostce powierzchni. Wpływa też korzystnie na ilość zawiązków kłosków w kłosie. Gdy rośliny są dobrze rozkrzewione, pierwszą dawkę azotu lepiej wysiać nieco później. Sprzyja to pobudzeniu do rozwoju wytworzonych już pędów bocznych, by stały się produktywne. Druga dawkę azotu należy zastosować na początku fazy strzelania w źdźbło.  Zapobiega to nadmiernej redukcji pędów bocznych i sprzyja uzyskaniu dużej liczby ziaren w kłosie. Taki rozkład podziału dawek sprzyja rozwojowi , tworzeniu plonu. Azot stosowany w tym czasie zaleca się stosować w formie oprysków łącznie z mikroelementami – z firm Agrosieć , Adler Agro , Agrochest i AgroAs  (oraz środkami ochrony roślin). W okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego łan pszenżyta powinien charakteryzować się dużym zwarciem i wyrównaniem wysokości pędów.
W pozimowej ocenie plantacji należy też uwzględnić stopień zachwaszczenia i dominujące gatunki chwastów. Każde uszkodzenie zimowe roślin pszenżyta stymuluje rozwój chwastów, tym intensywniejszy, im większe zastosowano dawki azotu. Chwasty - poza konkurencją   o wodę, składniki pokarmowe i światło - niosą niebezpieczeństwo wylegania i rozwoju niektórych chorób. Kontrole zachwaszczenia pszenżyta dokonać można najprościej przez zastosowanie odpowiednich herbicydów - Polskie Składy Rolne polecają w ochronie przeciw chwastom – Helm Tribi 75 WG , Fluxyr 200 EC .  Opryski w późniejszym okresie  , po strzelaniu w źdźbło mogą wpływać niekorzystnie na plonowanie pszenżyta poprzez zmianę budowy kłosa i płodności kwiatków.
 
Należy przestrzegać zaleceń co do wielkości dawek i warunków ich stosowania podanych na opakowaniach środków.
 
W warunkach klimatycznych Polski częste obfite opady w okresie najbardziej intensywnego wzrostu pszenżyta sprawiają, że ujawnia się zjawisko wylegania nawet odmian odpornych. Szczególnie duże szkody czyni wyleganie w okresie kwitnienia, powodując złe zawiązywanie i wykształcenie ziarna. Wyleganie późniejsze - przedżniwne - utrudnia zbiór, zwiększa straty żniwne oraz możliwość porośnięcia na pniu. Najsilniej wyleganiem są zagrożone łany gęste, nawożone wysokimi dawkami azotu, z których można uzyskać wysokie plony ziarna. W warunkach sprzyjających wyleganiu plantacje pszenżyta należy zabezpieczyć produktami z grupy regulatorów wzrostu – Antywylegacz Płynny , Stiff 250 EC  . Oprysk należy wykonać od fazy pierwszego kolanka do momentu pojawienia się liścia flagowego.
Ochrona przed chorobami grzybowymi zasiewów pszenżyta ma również ważne znaczenie , wbrew ogólnym poglądom . Pierwsze zabiegi wczesnowiosenne powinny uwzględnić ochronę przeciw mączniakowi rzekomemu , łamliwości podstawy źdźbła . Polecamy w ochronie Delaro 325 S.C. , Duett Star 334 S.C.  oraz produkty takie jak: Fandango 200 S.C.  , Atak 450 EC . Drugimi ważnymi jednostkami chorobowymi są rdze oraz septorioza , tutaj doradcy Agrosieci, Adlera , Agrochestu , AgroAs-a polecają - Intizam 497SC  , Soligor 425 S.C. Potrzebę zwalczania choroby określa się na podstawie porażenia liścia pod flagowego lub plew kłosa. Nie należy stosować fungicydów w okresie kwitnienia pszenżyta.
Największe zagrożenie w późniejszym okresie wegetacji dla plonowania pszenżyta mają mszyce i skrzypionki. Mszyce należy zwalczać od fazy kłoszenia pszenżyta do początku dojrzałości mlecznej. Zwalczanie szkodników  w technologii PSR to stosowanie produktów zawierających cypermetrynę , dimetoat.
 Zabiegi ochronne przeciw chorobom, szkodnikom i wyleganiu maja na celu utrzymanie sprawności fizjologicznej roślin do fazy dojrzałości woskowej ziarna, co pozwala na rozwój ziarniaków z wszystkich zapłodnionych kwiatków oraz na wzrost masy pojedynczego ziarniaka. 
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami »

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny polskieskladyrolne.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie strony.

Akceptuję Regulamin